logo

Dagora

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Dagora Mission #2: Set Sail
Sau những trải nghiệm thú vị trên Chợ Dagora NFT, tất cả các Seilor đều đã đủ điều kiện tham gia sự kiện Hot Drops để mint Dagora trên NFT Sei, điều này chứng tỏ rằng bạn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tương tự như Nhiệm vụ #1, đây cũng là một trong những loạt khám phá Dagora trên Sei Testnet và bao gồm cả trong Sei Testnet Mission.
Dagora
Dagora
May 12
Recently
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail