Amber avatar
Dagora
Dagora is a multichain NFT marketplace aiming to make NFTs accessible to everyone

Hướng dẫn nhận NFT Vietnam Tour de Web3 miễn phí trên Dagora

Vietnam Tour de Web3 là chuỗi sự kiện xuyên Việt với mục đích chia sẻ kiến thức, gắn kết cộng đồng Web3 nói riêng và crypto nói chung trên toàn mảnh đất hình chữ S. Khi tham gia sự kiện, bạn sẽ nhận được một NFT của Vietnam Tour de Web3 nhằm đánh dấu hành trình của bạn cùng với chương trình. Để có thể nhận NFT, bạn cần làm theo hướng dẫn bên dưới:
Amber avatar
Dagora
Dagora is a multichain NFT marketplace aiming to make NFTs accessible to everyone
4 min read
Published Apr 03 2023
Updated Apr 11 2023
Amber media