logo

Dagora

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Sau những trải nghiệm thú vị trên Chợ Dagora NFT, tất cả các Seilor đều đã đủ điều kiện tham gia sự kiện Hot Drops để mint Dagora trên NFT Sei, điều này chứng tỏ rằng bạn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tương tự như Nhiệm vụ #1, đây cũng là một trong những loạt khám phá Dagora trên Sei Testnet và bao gồm cả trong Sei Testnet Mission.

Các Seilor, đây là nhiệm vụ của các bạn:

  1. Để bắt đầu nhiệm vụ, Seilor cần tải xuống Coin98 Extension tại chrome.coin98.com để có thể truy cập Dagora. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể truy cập Dagora khi có Coin98 Extension.
  2. Kiểm tra số dư của bạn hoặc nhận thêm SEI testnet token từ faucet bằng cách nhập tài khoản SEI của bạn và nhấp vào "Next".
  3. Follow Twitter and Sei Twitter 
  4. Tham gia Dagora Discord at https://dagora.link/discord
  5. Kết nối với trang Dagora Testnet: testnet.dagora.xyz
  6. Mint Dagora trên NFT Sei tại testnet.dagora.xyz/hotdrops.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống ứng dụng Coin98 Extension, nhận SEI testnet token và khám phá tất cả các tính năng trên Dagora, bạn có thể xem thêm BLOG này để khám phá Thị trường NFT trên Dagora.

Nhiệm vụ này sẽ kéo dài trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ ngày 12/05/2023 

Về Dagora

Dagora là sàn giao dịch NFT đa chuỗi với sứ mệnh mang NFTs dễ dàng tiếp cận cho tất cả người dùng. Dagora tạo điều kiện cho mọi người có thể tạo, sưu tập, giao dịch và mở khóa toàn bộ khả năng của NFTs với bộ tính năng, công cụ, dịch vụ và hỗ trợ toàn diện.

Website     Twitter      Discord     Telegram

 

avatar
Dagora
icon
iconicon
Comment

You need toorto comment